KONTAKTY

Group Electric s.r.o.

tel: 0905 535 911

servis@groupelectric.sk

Sídlo firmy

Zobraziť Mapu

Pracovná doba:

Pondelok - Štvrtok: 9:00-16:00

Piatok: Zatvorené


» Servisné Podmienky
Zmluva o Dielo ( o oprave )

UPOZORNENIE: Nakoľko ponúkané služby a sortiment nie sú určené pre koncového spotrebiteľa, nepredávame náhradné diely ani neopravujeme riadiace jednotky používané v automobiloch pre fyzické osoby - nepodnikateľov.

Odôvodnenie: Povaha a charakter ponúkaných služieb a náhradných dielov si vyžaduje odbornú spôsobilosť v danej oblasti a dielenské vybavenie na vysokej úrovni.

Nejedná sa teda o spotrebiteľskú zmluvu.

Úvod:

 • Prevádzkovateľ web stránky www.groupelectric.sk je spoločnosť Group Electric s.r.o, so sídlom na Sv. Ladislava 112, Košice 040 14, IČO: 46 000 828 (ďalej len „prevádzkovateľ“) je platiteľom DPH. Všetky ceny uvádzané na stránkach internetového servisu elektroniky  www.groupelectric.sk (ďalej len „Servis-shop“) sú uvádzané bez DPH a ceny zvýraznené tučným písomom sú vrátane DPH.

 • Upozorňujeme, že ceny uvedené pri jednotlivých opravách sú informatívne, nakoľko každá oprava je individuálna.

 • Po kliknutí na ikonu KÚPIŤ sa k cene za opravu zariadenia pripočíta cena za dopravu a spôsob platby.

 • Klien si sám vyberá spôsob dopravy a spôsob platby pričom má zobrazené aj jednotlivé ceny za služby.

 • Záväznou cenou je cena špecifikovaná v Zálohovej faktúre, ktorá slúži ako potvrdenie prijatej objednávky.


Objednanie diagnostiky a opravy:

 • V prípade využitia služby “objednávka dopravy”, ktorú spoločnosť umožňuje svojím zákazníkom, zákazník súhlasí s vykonaním diagnostiky a s jej následným vyúčtovaním v zálohovej faktúre s povinnosťou zaplatiť.
 • V prípade záujmu spotrebiteľa o opravu zariadenia sa v zálohovej faktúre uvádza aj zákazníkom schválená cena za opravu, ktorú je zákazník povinný odoslaním objednávky zaplatiť.
 • Po odoslaní objednávky zákazník obdrží potvrdenie o odoslaní objednávky. Ak zákazník pri zadávaní objednávky správne vyplní e-mailovú adresu, bude mu na ňu doručená kópia objednávky ako potvrdenie zapísania objednávky do servisného systému. Ak sa nezobrazí informácia o odoslaní objednávky alebo nebude doručená kópia objednávky na zadanú e-mailovú adresu, v najbližšom možnom termíne kontaktujte prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na prípadné odmietnutie objednávky (servisného úkonu) a to do 30 dní od jej doručenia.


Spracovanie objednávky:

 • V prípade nejasností má prevádzkovateľ, resp. jeho zástupca alebo jeho zamestnanec, právo kontaktovať zákazníka prostredníctvom ním oznámených kontaktných údajov, a preto je v záujme zákazníka zadávať tieto údaje pravdivo a svedomito.


Spôsoby platby:

 • Bankovým prevodom – pri platbe bankovým prevodom, zašlite príslušnú sumu podľa zálohovej faktúry na účet vedený vo VÚB Banke. Ak posielate peniaze z iných finančných ústavov, platba bude pripísaná na náš účet s oneskorením (zo zákona do 2 pracovných dní). Fyzické dodanie objednávky je možné uskutočniť až po pripísaní čiastky na účet spoločnosti Group Electric s.r.o. Pri platbe bankovým prevodom je variabilný symbol súčasťou prílohy e-mailu ako číslo faktúry.

 • Priamym vkladom na účet spoločnosti - spoplatnený sumou 1,20 € - vyfakturované v Zálohovej faktúre.


Termín opravy:

 • Väčšinu opráv realizujeme do 14 pracovných dní od uhradenia zálohovej faktúry alebo podľa rýchloservisného príplatku. V prípade, že počas opravy zistíme nedostatok náhradných dielov alebo iné nepredvídateľné okolnosti, budeme Vás  kontaktovať e-mailom. Ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú na novom termíne opravy zariadenia, zmluva o oprave veci zaniká a kupujúci je povinný zaplatiť spoločnosti Group Electric s.r.o. cenu za už vykonané práce (Diagnostika). Servis si splní povinnosť odovzdaním tovaru do rúk prepravcu.


Objednávka dopravy:

 • Využitie služby "Objednávka dopravy" platí len v prípade novej objednávky, náklady na doručenie k nám do servisu hradí spoločnosť Group Electric s.r.o.

 • Táto služba sa nevzťahuje na dopravu v rámci reklamácie.

 

Dodanie tovaru:
 • Tovar doručujeme kuriérskou službou (prípadne Slovenskou poštou) na uvedenú poštovú adresu. Preprava kuriérom je finančne i časovo najefektívnejšia a vy máte istotu, že objednaný tovar sa k vám dostane rýchlo a bezpečne. Bežné hodiny doručenia sú počas pracovných dní od 8:00 do 16:00 hod.
Poplatky za doručenie:

 • Slovenská Pošta v celej SR (5 druhov: doporučený list s doručením do 2 pracovných dní; doporučený list 1. triedy s doručením do 24 hodín; poistený list do 100 € s doručením do 2 pracovných dní; balík doručený do 24 hodín; poistený balík do 500 € doručený do 24 hodín)
 • SK - Doporučený list s hmotnosťou 0.01-0.05 - 2.30 €
 • SK - Doporučený list s hmotnosťou 0.06-0.10 - 2.60 €
 • SK - Doporučený list s hmotnosťou 0.11-0.50 - 3.20 €
 • SK - Doporučený list s hmotnosťou 0.51-1.00 - 4.60 €
 • SK - Doporučený list s hmotnosťou 1.01-2.00 - 6.60 €
 • SK - List 1. triedy s hmotnosťou 0.01-0.05 - 2.70 €
 • SK - List 1. triedy s hmotnosťou 0.06-0.10 - 3.00 
 • SK - List 1. triedy s hmotnosťou 0.11-0.50 - 3.60 
 • SK - List 1. triedy s hmotnosťou 0.51-1.00 - 5.00 
 • SK - List 1. triedy s hmotnosťou 1.01-2.00 - 6.00 
 • SK - Poistený list do 100 € s hmotnosťou 0.01-0.05 - 4.30 
 • SK - Poistený list do 100 € s hmotnosťou 0.06-0.10 - 4.60 
 • SK - Poistený list do 100 €  s hmotnosťou 0.11-0.50 - 5.20 
 • SK - Poistený list do 100 € s hmotnosťou 0.51-1.00 - 5.60 
 • SK - Balík doručený do 24 h. s hmotnosťou 1.01-2.00 - 4.90 
 • SK - Balík doručený do 24 h. s hmotnosťou 2.01-5.00 - 5.40 
 • SK - Balík doručený do 24 h. s hmotnosťou 5.01-10.00 - 5.90 
 • SK - Poistený balík do 500 € s hmotnosťou 0.01-5.00 - 5.90
 • SK - Poistený balík do 500 € s hmotnosťou 5.01-10.00 - 6.90
 • Kuriérskou službou UPS v celej SR
 • UPS-SK - poistenie do 1000 € s hmotnosťou 0.01-5.00 - 6.50 €
 • UPS-SK - poistenie do 1000 € s hmotnosťou 5.01-10.00 - 7.80 €
 • UPS-SK - poistenie do 1000 € s hmotnosťou 10.01-15.00 - 9.40 €

Platobné podmienky, podmienky vyzdvihnutia tovaru zákazníkom a jeho predaj:

 • Na cenu vykonanej diagnostiky prípadne aj opravy je vystavená Zálohová faktúra. Cena za diagnostiku, prípadne aj opravu je splatná do 7 dní. Účtovný doklad bude vystavený v okamihu odosielania tovaru či zariadenia, na ktorom bola vykonávaná služba.

 • Prevádzkovateľ nie je povinný realizovať opravu ani vydať zariadenie zákazníkovi, kým zákazník nezaplatí za diagnostiku, prípadne dohodnutú cenu opravy.

 • Ak si kupujúci neprevezme opravené zariadenie do 30 pracovných dní od prijatia výzvy, že zariadenie je opravené a k dispozícii na prevzatie, začína plynúť alebo pokračuje záručná doba dňom, keď prevádzkovateľ informoval kupujúceho o tejto skutočnosti e-mailom alebo telefonicky.

 • Pokiaľ zákazník nezaplatí splatnú cenu opravy a zároveň aj preto si neprevezme opravené zariadenie v lehote jedného mesiaca odo dňa nasledujúceho po dátume splatnosti ceny opravy, prechádza na neho v dôsledku tohto omeškania nebezpečenstvo škody na zariadení a môže mu vzniknúť sankčný poplatok za uskladnenie 1,00 € bez DPH za každý aj začatý deň uskladnenia. Po uplynutí šiestich mesiacov od doby vyššie uvedenej je prevádzkovateľ oprávnený zariadenie predať.

 • Ak dôjde k predaju nevyzdvihnutého a nezaplateného zariadenia, je prevádzkovateľ oprávnený ponechať si z výťažku predaja sumu zodpovedajúcu splatnej cene opravy, poplatku za uskladnenie a nákladov spojených s predajom tovaru. Zvyšok získaného výťažku je povinný zákazníkovi k jeho žiadosti uhradiť.


Spôsob doručenia tovaru:

 • Slovenskou Poštou, UPS-SK

 • Osobný odber – opravené zariadenie či predaný tovar je možné si vyzdvihnúť aj osobne na adrese Rázusova 47, 040 01 Košice po telefonickej dohode na tel. č. 0905 535 911.


Prevzatie tovaru:

 • Zákazník alebo príjemca tovaru má povinnosť prekontrolovať neporušenosť obalu a či zásielka nevykazuje zjavné znaky poškodenia. Zákazník by mal vo svojom vlastnom záujme prekontrolovať správnosť dodaného tovaru a v prípade nezrovnalostí prevzatie zásielky odmietnuť alebo dopravcu požiadať o doručenie ďalší pracovný deň a medzitým problém konzultovať s prevádzkovateľom.


Záruka na opravu a opakovaná záručná oprava:

 • Na vykonanú opravu poskytujeme záruku 3, 6 alebo 12 mesiacov. Záruka sa nevzťahuje na opotrebenie bežným používaním výrobkov. Reklamácia opravy je podmienená preukázaním tej istej závady na opravovanom tovare (ak to typ alebo stav zariadenia umožňuje), čoho dôkazom je výpis z Diagnostického zariadenia, vyhotovený v autorizovanom servise ešte pred odoslaním do opravy a po realizovanej oprave.

 • Záručné opravy sa vykonávajú bezplatne.

 • Na diely dodané pri oprave poskytujeme záruku 12 mesiacov pre klientov v zmysle Obchodného zákonníka a 24 mesiacov pre klientov v zmysle Občianskeho zákonníka. V prípade, že sa vada dielu dodaného pri oprave vyskytne v záručnej dobe, bude vadný diel zákazníkovi bezplatne vymenený (vrátane bezplatnej práce na výmenu dielu).

 • Obsahom takto poskytnutej záruky za opravu a za diel dodaný pri oprave je len právo na bezplatné odstránenie vád (práce a materiálu), na ktoré sa záruka vzťahuje, a ktoré sa počas takejto záručnej doby na zariadení vyskytnú.

 • Záruka za opravu a za diel dodaný pri oprave sa nevzťahuje na závady spôsobené cudzím zásahom, neodbornou manipuláciou, nevhodným skladovaním alebo dopravou.

 • V prípade, že by došlo k poškodeniu, strate alebo zničeniu zariadenia prevzatého do opravy, uhradí prevádzkovateľ vzniknutú škodu vo výške zostatkovej hodnoty zariadenia v čase poškodenia, straty alebo zničenia, a to v eurách, alebo po dohode so zákazníkom vydaním náhradného zariadenia.

 • Dňom, kedy si zákazník uplatňuje u prevádzkovateľa právo zo zodpovednosti za vady zariadenia, sa pozastaví beh záručnej doby. Záručná doba na zariadenia zostáva pozastavená až do tej doby, keď bol zákazník po skončení opravy povinný zariadenie prevziať.


Za neoprávnenú reklamáciu v záručnej dobe sa považuje stav:

 • ak došlo k poškodeniu záručnej plomby alebo laku;

 • ak došlo k nesprávnemu pripojeniu alebo nesprávnym používaním zo strany zákazníka;

 • ak závada bola spôsobená mechanickým alebo elektromechanickým preťažením dielov;

 • ak škoda bola spôsobená vyššou mocou, ako sú blesky, záplavy...;

 • záruka sa nevzťahuje na opotrebenie dielov, ako sú ccfl lampy, žiarovky, led diódy;

 • ak došlo k neodbornému a/alebo nesprávnemu užívaniu výrobku alebo k jeho užívaniu v rozpore s návodom na použitie alebo charakterom výrobku;

 • ak vada výrobku vznikla neodbornou montážou alebo iným neodborným uvedením výrobku do prevádzky;

 • ak došlo k zásahu do výrobku inou osobou ako servisným technikom Group Electric s.r.o.;

 • ak bol výrobok skladovaný alebo používaný mimo predpísaného teplotného rozsahu definovaného v návode na používanie;

 • ak bol výrobok vystavovaný vplyvom nepriaznivého počasia (sneh, dážď, slnko a pod.), ak tento nebol priamo výrobcom predurčený na používanie v takomto prostredí;

 • ak pri uplatňovaní záručnej opravy nebol predložený výpis z Diagnostického zariadenia vyhotovený v autorizovanom servise ešte pred odoslaním do opravy a po realizovanej oprave;

 • ak sú vady výrobku prejavom jeho bežného opotrebovania alebo poškodenia.


Zodpovednosť za stratu dát:

 

 • Prevádzkovateľ nezodpovedá za stratu dát v zariadení, ktoré prevzal do opravy.

 • Pred odovzdaním alebo odoslaním tovaru na opravu je zákazník povinný vykonať zálohovanie údajov z tohto zariadenia na svoje vlastné záložné kópie. Pokiaľ zákazník nevykonal takéto zálohovanie dát, je povinný na túto skutočnosť upozorniť prevádzkovateľa.

 

Podmienky vrátenia peňazí:

 • Za diagnostiku (rozobratie a poskladanie zariadenia, nerentabilná oprava, zariadenie nie je možné opraviť) a dopravné náklady prevádzkovateľ peniaze nevracia. V prípade opakovanej záručnej opravy je možné požiadať o vrátenie peňazí za opravu a použitý materiál.


Ochrana osobných údajov:

 • Informácie o zákazníkoch sú uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom o ochrane osobných údajov č.18/2018 Z.z. a GDPR. Bez výslovného súhlasu zákazníkov nakladá prevádzkovateľ s ich osobnými údajmi iba a výhradne v rozsahu, ktorý pripúšťa zákon o ochrane osobných údajov. Osobné údaje zákazníkov sú plne zabezpečené proti zneužitiu. Jednotlivé zmluvy sú po svojom uzavretí prevádzkovateľom archivované, a to vo forme elektronickej a sú prístupné len prevádzkovateľovi.

 • Osobné údaje je možné na základe písomnej žiadosti zákazníka vymazať z našej databázy.


Ochrana autorských práv:

 • Všetky informácie publikované na stránke  http://www.groupelectric.sk sú chránené autorským zákonom. Produkty a služby, ktoré sú na stránke uvedené, môžu byť chránené ďalšími inými právami dotknutých osôb. Akákoľvek časť stránky http://www.groupelectric.sk nesmie byť skopírovaná elektronickou alebo mechanickou cestou a sprístupnená ďalším osobám bez predchádzajúceho písomného súhlasu držiteľa autorských práv. Výnimku tvoria súbory a texty určené pre tlač.


Upozornenie:

 • Prevádzkovateľ  si vyhradzuje právo kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť či upraviť obrázky, parametre, texty a pod. Obrázky sa môžu mierne líšiť (nie podstatným spôsobom) od skutočnej podoby opravovaného zariadenia.

 • Zároveň prevádzkovateľ neručí za technické špecifikácie a opisy tovaru, ktoré môžu byť preberané od dodávateľov, výrobcov a môžu obsahovať drobné odchýlky.

 • Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na prípadnú zmenu či doplnenie servisných podmienok. Akákoľvek zmena bude zákazníkom oznámená  zmenou dátumu aktualizácie na stránkach http://www.groupelectric.sk


Aktualizované 24. 03. 2015

MGQ5Nz