KONTAKTY

Group Electric s.r.o.

tel: 0905 535 911

servis@groupelectric.sk

Sídlo firmy

Zobraziť Mapu

Pracovná doba:

Pondelok - Štvrtok: 9:00-16:00

Piatok: Zatvorené


» Používanie Technológie Cookies
Cookies

1. Podobne ako väčšina ostatných subjektov, aj spoločnosť Group Electric s.r.o., so sídlom Sv. Ladislava 112, Košice 040 14, IČO: 46 000 828, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Vložka číslo: 27088/V (ďalej len „Group Electric s.r.o.“) používa pre zlepšenie užívateľského komfortu návštevníkov a užívateľov svojich internetových stránok a na zabezpečenie ďalších úloh technológiu cookies. Cookies sú miniatúrne súbory, zložené z reťazca písmen a číslic, ktoré server uloží do Vášho počítača pri vstupe na internetovú stránku využívajúcu túto technológiu. Cookies okrem iného prevádzkovateľovi internetových stránok umožňujú odlíšenie Vašej osoby od ostatných návštevníkov a užívateľov jeho internetových stránok.


2. Cookies a údaje získané prostredníctvom internetových stránok spoločnosti Group Electric s.r.o. využívajúcich technológiu cookies môžu byť použité najmä na nasledovné účely:

  • umožnenie pohybu návštevníka, resp. užívateľa internetových stránok po stránkach a využívanie ich funkcií, ako napr. prístup do zabezpečených častí (sekcií) internetových stránok či ukladanie položiek do nákupného košíka atď.;

  • zhromažďovanie informácií o tom, ako návštevníci a užívateľa internetových stránok používajú stránky, ako napr. ktoré internetové stránky sú navštevované najčastejšie alebo či návštevníci alebo užívatelia internetových stránok prijímajú správy o chybách atď.; tieto cookies sú používané najmä na vylepšenie funkčnosti a funkcionality budúcich verzií internetových stránok;

  • uchovávanie údajov o voľbách (resp. výberoch) uskutočnených návštevníkmi a užívateľmi internetových stránok, ako napr. voľba užívateľského mena, výber jazyka alebo regiónu atď., tieto cookies sú používané najmä na zabezpečenie osobnejšieho (resp. personalizovaného) prístupu pre návštevníkov a užívateľov internetových stránok;

  • reklamné a marketingové účely spoločnosti Group Electric s.r.o., jej programov, produktov a služieb, tieto cookies sú používané najmä na zabezpečenie osobnejšieho (resp. personalizovaného) prístupu v oblasti reklamy a marketingu.


3. V prípade nesúhlasu s používaním cookies a údajov získaných prostredníctvom internetových stránok spoločnosti Group Electric s.r.o. využívajúcich technológiu cookies na účely uvedené v bode 2. tohto dokumentu, zablokujte používanie technológie cookies príslušným nastavením Vášho internetového prehliadača alebo iného počítačového programu (t.j. nastavte Váš internetový prehliadač alebo iný počítačový program tak, aby blokoval resp. zakazoval (nepovoľoval) použitie technológie cookies).

Dovoľujeme si Vás však upozorniť, že zablokovanie technológie cookies môže (z technických dôvodov) obmedziť alebo vylúčiť (resp. znemožniť) prístup na a/alebo funkcionalitu niektorých internetových stránok a/alebo ich častí (sekcií) a/alebo obmedziť alebo vylúčiť (resp. znemožniť) niektoré nimi štandardne poskytované funkcie.


4. Zároveň si Vás dovoľujeme informovať, že nastavenie Vášho internetového prehliadača alebo iného počítačového programu, ktoré nebude blokovať používanie technológie cookies (t.j. nastavenie, ktoré nebude blokovať resp. zakazovať použitie technológie cookies alebo nastavenie, ktoré bude použitie technológie cookies priamo povoľovať), bude považované za súhlas s používaním technológie cookies a údajov získaných prostredníctvom internetových stránok spoločnosti Group Electric s.r.o. využívajúcich technológiu cookies na všetky účely uvedené v bode 2. tohto dokumentu.


5. Spoločnosť Group Electric s.r.o. si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť alebo upraviť tento dokument. Jeho zmena nadobudne účinnosť jej uverejnením na stránkach spoločnosti Group Electric s.r.o., ak nie je výslovne uvedený iný termín nadobudnutia jej účinnosti.


Aktualizované 24. 03. 2015

ODZjZjB