KONTAKTY

Group Electric s.r.o.

tel: 0901 921 752

servis@groupelectric.sk

» Reklamačný Formulár
Reklamačný Formulár
* Povinné údaje: img
Obchodné meno (PO)/Meno a priezvisko (FO): *
Adresa: *
Mesto a PSČ: *
Štát: *
Funkcia zariadenia: *
Výrobné číslo dielu: *
VIN číslo: *
Opis reklamácie: *
Kontaktná osoba: *
Telefonický kontakt: *
E-mail: *
Čítal som Obchodné a Servisné podmienky: *
Opíšte text z obrázku: *
 
Pri uplatňovaní reklamácie:

Klient, ktorý si uplatňuje právo zo zodpovednosti za vady je povinný uviesť do reklamačného formulára nasledovné údaje:

 • meno a priezvisko/obchodné meno

 • adresu dodania

 • druh a množstvo tovaru

 • telefonický a e-mailový kontakt

 • podrobne opísať prejavovanú závadu na opravovanom zariadení alebo zakúpenom tovare

 

 1. Formulár priložte k reklamovanému výrobku alebo tovaru.

 2. Zašlite nám reklamovaný výrobok, tovar či zariadenie na našu adresu: Group Electric s.r.o., Rázusova 47, 040 03 Košice. Nezabudnite priložiť doklady potrebné k uznaniu reklamácie, najmä kópiu faktúry, ktorá slúži aj ako záručný list.

 3. Reklamácia služby (opravy výrobku) je podmienená preukázaním tej istej závady (ak to typ alebo stav výrobku či tovaru umožňuje), čoho dôkazom je výpis z certifikovaného Diagnostického zariadenia, vyhotovený v autorizovanom servise ešte pred odoslaním do opravy a po realizovanej oprave.
 4. Po obdržaní tovaru a preskúmaní opisovaného problému Vám náš pracovník vystaví "Reklamačný protokol", ktorý bude obsahovať všetky údaje o tovare, závade a dátume prijatia reklamácie. Deň vystavenia reklamačného protokolu bude považovaný za deň ukončenia reklamačného procesu.

 5. Vašu reklamáciu sa budeme snažiť vybaviť v čo možno najkratšom termíne, najneskôr však do 30 dní od začatia reklamačného procesu. O ukončení reklamácie Vás budeme informovať prostredníctvom e-mailu alebo písomne.

 6. Podrobnejšie informácie o reklamačnom konaní je možné nájsť aj v predpise č. 250/2007 Z. z. Zákona o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

 7. V prípade akýchkoľvek nejasností reklamácie nás kontaktujte telefonicky na t. č. 0901 921 752 alebo prostredníctvom e-mailu info@groupelectric.sk.

 

 

Aktualizované 01. 08. 2015

OTI3MzIxYj