KONTAKTY

Group Electric s.r.o.

tel: 0905 535 911

servis@groupelectric.sk

Objednávka Dopravy
Poznámka:

Ak neviete niektoré požadované informácie, napíšte "NEVIEM".

Slovensko - Objednávka Dopravy UPS za 10€
* Povinné údaje: img
Obchodné meno: *
IČO:
IČ DPH:
Meno a Priezvisko:
Adresa: *
Mesto a PSČ: *
Druh opravy vyberte z ponuky: *
Značka a model: *
Najazdené kilometre: *
Rok výroby: *
Funkcia zariadenia: *
Výrobné číslo dielu: *
DTC kód pri diagnostike: *
Popis závady: *
Telefonický kontakt: *
E-mail: *
Dopravu objednávam na dátum: *
Čítal som obchodné a servisné podmienky.: *
Opíšte text z obrázku: *
 
Súhlas so spracovaním osobných údajov

V zmysle zákona Zák. č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a GDPR, súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov uvedených v tomto formulári, prostredníctvom stránky www.groupelectric.sk v rámci počítačovej siete internet.

Som si vedomý/á, že informácie, ktoré poskytujem patria do kategórie osobných údajov. Čestne vyhlasujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé a poskytnutie údajov je dobrovoľné na základe vlastného rozhodnutia. Tieto údaje môžu byť spracované výlučne pre potreby spoločnosti Group Electric s.r.o.

Súhlas je daný na dobu určitú po dobu 3 rokov. Po období 3 rokov budú údaje anonymizované a ďalej využívané výlučne pre štatistické účely. Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať, a z našej databázy budete vymazaný.

Zároveň som si vedomý/á a súhlasím so Servisnými podmienkami spoločnosti Group Electric s.r.o.
Viac informácií o zásadách so spracovaním osobných údajov v spoločnosti Group Electric s.r.o.

M2U1YmY