KONTAKTY

Group Electric s.r.o.

tel: 0905 535 911

servis@groupelectric.sk

Chémia / Tavidlá

Usporiadať podľa 
Výrobca 
Pre tvorbu viazanosti spájky musí byť povrch kontaktov bez akýchkoľvek nečistôt a najmä bez oxidov kovov. Pri spájkovaní chemicky reaguje (vytvára väzbu) medzi spájkou a doskou, prípadne čipom, bez zvyškov tavidla.

Tavidlá možno všeobecne rozdeliť do 4 typov podľa ich zloženia:

  • anorganické
  • organické
  • živicové
  • bezoplachové

Anorganické: tieto tavidlá sú vysoko korozívne a zriedka sa používajú v elektronickom priemysle. Tieto kyseliny sú schopné odstraňovať oxidy zo železných aj neželezných kovov. Anorganické tavidlá sa zvyčajne používajú pre neelektronické aplikácie ako je napr. tvrdé spájkovanie medených rúrok. Hlavnou nevýhodou anorganických tavív pre použitie v elektronike je, že zanechávajú chemicky aktívne zvyšky, ktoré môžu spôsobiť vážne poškodenie elektroniky.

Organické: tavidlá zložené z organických kyselín sú silnejšie ako kolofónia, ale slabšie ako anorganické prísady. Tieto tavidlá sa dajú ľahko vyčistiť vodou. Vzhľadom na ich rozpustnosti vo vode sú tavidlá z organických kyselín žiaduce z hľadiska životného prostredia. Tieto tavidlá sú široko používané pri spájkovaní cínovou vlnou a spĺňajú vojenské aj obchodné požiadavky na čistotu. Avšak spájkovacie pasty rozpustné vo vode nie sú široko používané, pretože nie sú tak lacné ako kolofónia a lepivosť pájkovacej pasty je nízka, čo spôsobuje pri guličkovaní značné problémy.

Živicové: tieto tavidlá sa používajú pri spájkovaní vlnou aj pri spájkovaní pretavením. Kolofónia je neaktívna pri izbovej teplote, ale stáva sa aktívnou pri zahriatí. Teplota topenia živice je 172 až 175 ° C alebo tesne pod bodom topenia spájky (183° C), čo je žiaduca vlastnosť. Samotná živica je slabé tavidlo, preto sa kombinujú s halogenidovím aktivátorom. Živicové tavidlá možno rozdeliť do troch skupín:

  • Živica aktívna (RA)
  • Živica mierne aktívna (RMA)
  • Živica (R)

Tieto tri kategórie sa podstatne líšia v koncentrácii aktivátorov. Ako názov napovedá, pôsobenie RA tavidla je silnejšie ako RMA tavidlo, ale vyžaduje dôkladné čistenie po pretavení. Zvyšky po spájkovaní RMA tavidlom sami o sebe nie sú veľmi škodlivé, avšak môžu priťahovať prach a ďalšie škodlivé chemické látky z atmosféry, a preto je vhodné čistenie dosky po pretavení. RMA tavidlá sú najviac obľúbené pri povrchových opravách. Živicové tavidlá možno čistiť rozpúšťadlom na báze vody.

Bezoplachové: eliminujú čistenie tavidla po pretavení, čo šetrí náklady na čistenie, zlepšuje spoľahlivosť produktu, tiež nepoškodzujú životné prostredie. Čistenie s použitím rozpúšťadla na báze vody.

 

Typ tavidlaKoróziaOdstránenie zvyškovAktivita
Živicové Nespôsobujú Nie je rozhodujúce, ale odporúča sa Dobrá
Organické Korozívne Potrebné umyť vodou Dobrá
Anorganické Vysoko korozívne Veľmi kritické, vyžaduje dôkladné čistenie Výborná
Bezoplachové Nespôsobujú Nie je nutné Stredná
YjA0Y